tågcharter.se drivs av Swedish Railtrotters AB och våra villkor hittar ni nedan:

www.tågcharter.se
www.railtrotters.se
tågcharter.se på facebook
tagcharter på instagram

Drivs av Swedish Railtrotters AB , 559199-1095, Luttehacksvägen 35, Mellbystrand 010-2041202
Du når oss enklast via e-post till info@railtrotters.se
Vi har telefontid tisdag och torsdag kl 9-12.
Övrig tid svarar vi om  möjlighet finns.

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet

Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.
Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.
Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti
Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/ansok-om-ersattning-ur-resegarantin
Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet
Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/anmal-reseverksamhet

Sammanlänkat researrangemang -
när du inte bokar en paketresa

Om du, efter att ha valt ut och betalat för en resetjänst, bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via vårt företag, Swedish Railtrotters,  omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302.
 
Därför kommer vårt företag, Swedish Railtrotters, inte att ansvara för att de enskilda resetjänsterna fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.
 
Om du bokar ytterligare resetjänster under samma besök på vårt företag Swedish Railtrotters bokningswebbplats kommer resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har Swedish Railtrotters i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till Swedish Railtrotters för tjänster som inte fullgörs som en följd av Swedish Railtrotters obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer

AJC – Agreement on Journey Continuation

Flera europeiskt tågbolag har ingått ett goodwill samarbete, AJC, för att se till att resenären kommer fram till sin slutdestination vid förseningar. Detta gäller vid internationell resa om en resenär missar tåg i en resekedja pga. förseningar eller inställda tåg. Resan får då ske med nästa förbindelse med samma tågbolag som biljetten gäller för utan extra kostnad under förutsättning att resan är planerad med godkänd/minsta bytestid enligt tågbolaget för de aktuella bytesstationerna.
Deltagande bolag är: SNCB/NMBS (Belgien), DSB (Danmark), SNCF (Frankrike), Trenitalia (Italien), CFL (Luxembourg, NS (Nederländerna), SBB/CFF, BLS (Schweiz) SZ (Slovenien), ZSSK (Slovakien), Renfe (Spanien) SJ (Sverige), DC (Tjeckien) , DB (Tyskland), MÁV-START (Ungern), ÖBB (Österrike)
Överenskommelsen finns att läsa här