Våra tjänster

Avbokningsbara biljetter

Ibland får man förhinder att resa. Kanske ringer syrran och bjuder på bröllp, bästa kompisen ställer till med fest, semestern beviljas inte eller dras in. Kanske blir någon i din närhet sjuk eller du får nytt jobb. Anledningarna till att vilja avboka är många. Med vår tjänst avbokningbara biljetter kan du avboka utan att visa intyg eller ens berätta varför. 

Så här går det till:

Avbokningsbara biljetter kan tecknas för interrail-pass, platsbiljetter och reguljära tågbiljetter.
På det reseförslag du får av oss framgår premien för avbokningsbara biljetter för just din resa. Du kan teckna tilläggstjänsten i samband med att du bokar resan, den går inte att lägga till i efterhand.
Skulle du behöva avboka kontaktar du oss skriftligen, via mail biljetter@railtrotters.se. Bevaka att du får en avbokningsbekräftelse från oss senast sista dag för avbokning. 
Utskrivna pappersbiljetter ska sedan återsändas till oss och därefter sker återbetalning. 
Vi tar ut en expeditionsavgift för avbokning på 150 kr. Premien återbetalas inte heller.
Det går att avboka hela resan eller enskilda sträckor, men avbokning görs för hela sällskapet. Skulle ni vilja avboka delar av sällskapet behöver hela resan avbokas och sedan bokas om på nytt för de som ska resa.

Deadline för avbokning:

Pappersinterrail: dagen innan första giltighetsdag
Mobilt interrail: innan passet aktiveras och som längst 11 månader efter inköp
Plats- och reguljärbiljetter med nattåg: 15 dagar innan avresa
Plats- och reguljärbiljetter med dagtåg: dagen innan avresa.

Villkor:

1. Premier och administrativ kostnad
1.1 Premien för Avbokningsbara biljetter är prissatt utifrån din resa. Det pris som anges vid köptillfället gäller.
1.2 Premien återbetalas inte vid avbokning
 1.3 Utöver premien utgår även en administrativ kostnad för det fall du väljer att avboka din resa. Administrativa kostnaden fastställt varje år och går att läsa på hemsidan under våra avgifter.
  
2. Villkor
2.1 Tjänsten avbokningsbara biljetter går att använda för interrail-pass, platsbiljetter och reguljära tågbiljetter.  Avbokningsbara biljetter gäller inte för paketresor.
2.2 Avbokningsbara biljetter gäller när hela resesällskapet avbokar hela resan. Delavbokning är inte möjlig, då behöver hela sällskapet avbokas och nya platser bokas på nytt.
2.3 Tjänsten avbokningsbara biljetter omfattar de resetjänster som framgår av orderbekräftelsen och ordervärdet är maxbelopp.
Andra tilläggstjänster eller mer- och omkostnader som uppstår till följd av avbeställningen omfattas inte tjänsten Avbokningsbara biljetter.
2.5 Avbokningsbara biljetter måste bokas och betalas senast samtidigt som resan bokas och betalas. 
2.7 Senaste dag för avbokning:
2.7.1 Mobilt interrail avbokning möjlig fram tills biljetten aktiveras eller som längst 11 månader efter inköp
2.7.2 Pappers interrail fram till dagen innan första giltighetsdag.
2.7.3 Platsbiljetter och reguljära biljetter med nattåg fram till 15 dagar innan avresa för full återbetalning, därefter återbetalas 50% om avbokning senast dagen före avresa.
2.7.4 Platsbiljetter och reguljära biljetter dagtåg framtill dagen innan avresa.
 
3 Avbokning
3.1 Avbokningen ska göras skriftligen, via mail, till Swedish Railtrotters och resenären ansvarar för att kontrollera att de får en avbokningsbekräftelse senast inom utsatt tid enligt 2.7 ovan.
 3.2 Alla biljetter måste återsändas till Swedish Railtrotters innan återbetalning kan göras. De ska vara återsända senast 14 dagar efter avbokningen bekräftats. Kunden ansvarar för biljetterna tills de kommit Swedish Railtrotters tillhanda.
3.3 Återbetalning sker i normalfallet inom två (2) veckor från att biljetter återsänts och mottagits av Swedish Railtrotters. Återbetalning görs vanligtvis till samma betalmedel som användes vid betalningen av resan.

4 Övrigt
4.1 Swedish Railtrotters förbehåller sig rätten att inte erbjuda Tjänsten avbokningsbara biljetter vid särskilda kampanjer med ej avbokningsbara biljetter.
4.2 Swedish Railtrotters förbehåller sig rätten att vid misstänkt missbruk neka resenär köp av Avbokningsbara biljetter